KAUBAVEOD RAUDTEEL

OÜ Alfa wagons cargo peamiseks tegevussuunaks on kaubaveod raudteel: koormate ekspedeerimine, vagunite rentimine, laadimistööd, dokumentide vormistamine ja tolliprotseduuride läbimine. Meie ettevõte töötab edukalt kogu Euroopas, Vene Föderatsioonis, SRÜ ja Kesk-Aasia territooriumil.

Seoses sellega, et Euroopa Komisjoni valges raamatus on seatud eesmärgiks vähendada süsihappegaasi väljalaset ja Euroopa sõltuvust fossiilkütustest, on selle eesmärgi saavutamise üheks vahendiks kujunenud otsus teha 50% kõigist kaubavedudest raudtee- või meritsi transpordiga. Seepärast otsime käesoleval hetkel aktiivselt Euroopas uusi turge ja partnereid, kes ei vaja mitte ainult meie perspektiivikaid ja ökoloogiliselt puhtaid kaubaveoteenuseid, vaid ka meie kogemusi Ida-Euroopa, SRÜ ja Kesk-Aasia turgudega töötamisel.

KOORMATE EKSPEDEERIMINE JA MULTIMODAALSED KAUBAVEOD

Multimodaalsed kaubaveod on kombinatsioon kaubavedude erinevatest transpordiliikidest. OÜ Alfa wagons cargo pakub kombineeritud kaubavedusid maismaa, õhu- ja meritsi transpordiga, väikese gabariidiga koormate transporti ning veose kohaletoimetamist „uksest ukseni”.

Multimodaalsed kaubaveod ei nõua mitte ainult erinevate transpordiliikide kooskõla, vaid ka kõigi koorma liikumisega seotud teenuste tagamist: ladustamine, laadimine, protsessi jälgimine ja koordineerimine. Tänu oma kogemustele ja partneritele saab OÜ Alfa wagons efektiivselt organiseerida kompleksseid logistilisi projekte optimaalsete kuludega, säilitades teenuste kõrgeima kvaliteedi.